Thứ Hai , 17 Tháng Sáu 2024
Mới nhất

Kỹ thuật Cây lá kim (Conifer)

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Thay đất cho cây thông đen. Như đã từng hứa với AE rằng sẽ chụp hình cách thay đất cho cây thông đen khi có dịp. Xin được chia sẻ

Vô dây kẽm uốn cho cây thông non

Vô dây kẽm uốn cho cây thông non

Tuần này nghỉ để tu nghiệp thêm cho nghề nghiệp (mỗi năm phải tu nghiệp 7 ngày để giữ cho kiến thức được cập hóa!), cuối tuần này sẽ đi

Cắt cành mồi cho thông đen Nhật

Cắt cành mồi cho thông đen Nhật

1/7/2012 Các cây dưới đây, định để cành mồi thêm nữa, nhưng hôm nay đành phải cắt chúng đi. Lý do: tuần tới tôi sẽ đi chơi xa cả tuần,

Huấn luyện Thông đen từ nhỏ

Huấn luyện Thông đen từ nhỏ

Những bài này được chuyển sang từ Hội Lá Kim Diễn Đàn Hoalancaycanh.com trước đây 27-02-10 12:12 Tôi mở hàng cho chuyên mục mới này nha. Tôi nghĩ thông đen (black