Thứ Bảy , 23 Tháng Một 2021
Mới nhất

Tin tức

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Thay đất cho Cây Thông Đen Nhật.

Thay đất cho cây thông đen. Như đã từng hứa với AE rằng sẽ chụp hình cách thay đất cho cây thông đen khi có dịp. Xin được chia sẻ

Một số cây Thông của ông Kimura

Một số cây Thông của ông Kimura

Nguồn ảnh : Jonas Dupuich – Bonsai Tonight Chắc ai cũng đã biết tài năng của ông Kimura với biệt danh là Thầy Phù Thủy Bonsai , mặc dù trước