Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024
Mới nhất

Triển Lãm Bonsai Mỹ 2014 (US National Bonsai Exhibition)

Tác giả hoilakim

Một số hình ảnh tại triển lãm Bonsai Mỹ năm 2014

Nguồn hình ảnh: BonsaiTonight.com

"Trident maple"

Thích lá Xanh – “Trident maple”

 

"Schillings holly"

“Schillings holly”

 

"Bougainvillea"

Hoa Giấy – “Bougainvillea”

 

"Eastern white cedar"

“Eastern white cedar”

 

"Little hip hawthorn"

“Little hip hawthorn”

 

"Japanese black pine"

Thông Đen Nhật Bản – “Japanese black pine”

 

"Sargent juniper"

Bách – “Sargent juniper”