Thứ Ba , 26 Tháng Năm 2020
Mới nhất

Author Archives: hoilakim

Triển Lãm Bonsai Lần thứ 29 của BIB .

Triển Lãm Bonsai Lần thứ 29 của BIB .

Display Thông trắng- White Pine Redwood Sồi vỏ sùi-Cork Oak Bạch Quả – Gingko Tường Vi Thông đen Nhật – Japan Black Pine Bách – Juniper Bách – Juniper Thích