Thứ Bảy , 23 Tháng Một 2021
Mới nhất

Demo và chia sẻ kinh nghiệm của Master David Nguy ngày 15/4/2018

Tác giả hoilakim

Một số hình ảnh buổi Demo và chia sẻ kinh nghiệm của Master David Nguy ngày 15/4/2018 tại vườn Trunghongmon .

Demo cây Juniper SeaGreen

Anh em Hội Lá Kim Ăn trưa đơn giản cùng Master David Nguy .

 

Master David Nguy demo

Thảo luận và chia sẻ việc đi dây nhôm cho cây

Master David Nguy chia sẻ về việc chọn chậu cho cây .

Giải lao và trao đổi .

Anh em Hội Lá Kim khu vực Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng Master David Nguy . Và kết thúc buổi chia sẻ .

Để xem nhiều hình ảnh và video anh em có thể xem tại Face : Hội Lá Kim VCBC

 

Trunghongmon